cHRISTOFER pSILANDER

jAG ÄR EN 60-ÅRIG ÖVERLIGGARE.
jAG HAR TIDIGARE STUDERAT HUMANIORA I uPPSALA, NATURVETENSKAP I luleå OCH JOURNALISTIK I gÖTEBORG.
dOCK UTAN ATT TA NÅGON EXAMEN.
jAG HAR HELLER INTE HAFT NÅGON YRKESKARRIÄR ATT TALA OM.
eTT TRETTIOTAL ARBETEN HAR JAG VISSERLIGEN HAFT, MEN DET HAR INTE BLIVIT AV ATT GÖRA KARRIÄR PÅ NÅGOT AV DESSA STÄLLEN.
iNGEN FAMILJ HAR DET BLIVIT HELLER.
jAG ÄR HOPPLÖS ATT LEVA MED.
mAN SKULLE KUNNA BETRAKTA MIG SOM GANSKA MISSLYCKAD.
dE SOM KÄNNER MIG TYCKER OM MIG ÄNDÅ.
jAG HAR MÅNGA KVALITÉER, SÄGER DE.jAG HÅLLER MED.

jAG ÄR EN JÄKLIGT BRA KILLE.

tILLBAKA.