cHRISTOFER pSILANDER

hÄR KOMMER JAG ATT LÄGGA UT TEXTER JAG SKRIVIT.
fRÄMST TEXTER FRÅN JOURNALISTUTBILDNINGEN,
MEN ÄVEN EN DEL ANNAT.

lEDARE. html Word
rÖKNING PÅ KROGAR. html Word
aRBETSPLATSREPORTAGE. html Word
lINNÉAS BUTIK. html Word
gÖTEBORGSOPERAN. html Word
kÅSERI. html Word
rADIOINSLAG OM mAGNUS uGGLA. mp3 (6:30 långt, 3MB)
jAG HAR SKRIVIT NÅGRA GREJER FÖR gÖTEBORGSPOSTEN

tILLBAKA.